Vår bouleklubb har en dedikerad och engagerad styrelse som arbetar hårt för att säkerställa att klubben fungerar smidigt och att våra medlemmar har den bästa möjliga upplevelsen.

Tony Lindström

Ordförande

Jan Tengberg

Styrelseledamot/Revisor