Förenings information:
Åkered Bouleklubb

Bildad: 1997-

Föreningsnummer: 

Postadress: c/o Tony Lindström Pilegården 1G
436 35 Askim

Telefon: 0706 486 923

E-Post: Tony.lindstrom1@telia.com

Bankgiro: 411-8303

Organistionsnummer:  802455-4282